Varför välja en auktoriserad redovisningskonsult?

En auktoriserad redovisningskonsult har mångårig utbildning för att få denna titel.

Att välja en auktoriserad konsult ger hög kvalitet i företagets redovisning och trygghet genom hög kompetens. Du får ökade möjligheter till bättre lönsamhet och hög kreditvärdighet.

Fortbildning

Auktoriserade redovisningskonsulter har krav på löpande fortbildning eftersom lagar inom ekonomiområdet ständigt förändras. Att läsa information, gå på kurser och hålla sig uppdaterad är en självklarhet och ett måste.

Rex

Svensk Standard för Redovisningsuppdrag, så kallat Rex, måste användas av auktoriserade redovisningskonsulter. Detta är en rutin för god sed vid utförandet av alla våra tjänster och ska ge en hög kvalitet i det utförda arbetet. I samband med årsbokslutet kan också en rapport om årsredovisningen lämnas, som visar att genomförandet motsvarar kraven enligt Rex.

Granskning

Branschorganisationen Srf konsulterna gör regelbundna kontroller och stickprov av konsultens utförda arbeten.

Penningtvättsregistret

Som redovisningskonsult måste man vara ansluten till Penningtvättsregistret och följa vissa regler för att utesluta att kundföretagen används till penningtvätt.

Ansvarsförsäkring

Byrån har en tecknad ansvarsförsäkring genom Srf konsulterna.