Välkommen till Anlita Ekonomi! Jag erbjuder tjänster som löpande bokföring, redovisning, bokslut, löneadministration och deklarationer samt naturligtvis rådgivning.

Mina kunder är små och medelstora företag i Västsverige.

Du får snabb service i det du vill ha hjälp med. Mitt mål är att du alltid ska vara uppdaterad och förstå hur ditt företag mår, så att du kan fatta bra beslut.

Jag har mer än 30 års erfarenhet och är auktoriserad av Srf konsulterna - din trygghet i att företagets redovisning sker på rätt sätt. Genom att flera gånger per år genomgå  vidareutbildningar, som är ett krav för att få vara auktoriserad, säkerställs en hög kompetens.

En revisor gör främst årliga kontroller, vilket inte alltid krävs numera. Min roll som redovisningskonsult är istället att löpande hjälpa dig med ditt företag.

Tillsammans lägger vi upp arbetsrutinerna efter dina behov. Kontoret är beläget i centrala Uddevalla men jag arbetar även på plats hos kunder som önskar det. 

Jag ser fram emot att stötta dig i ditt företagande!

Anita Lindqvist 

Auktoriserad redovisningskonsult