Välkommen till Anlita Ekonomi! Jag erbjuder tjänster som löpande bokföring, redovisning, bokslut, löneadministration och deklarationer. Jag ger också rådgivning och blir gärna bollplanket i din verksamhet.

Mina kunder är små och medelstora företag i Västsverige.

Du får snabb service i det du vill ha hjälp med. Mitt mål är att du alltid ska vara uppdaterad och förstå hur ditt företag mår, så att du kan fatta bra beslut.

Jag har mer än 30 års erfarenhet och är auktoriserad av Srf konsulterna. Du kan känna dig trygg i att företagets redovisning sker på rätt sätt.

En revisor gör främst årliga kontroller, vilket inte alltid krävs numera. Min roll som redovisningskonsult är istället att löpande stötta ditt företag med redovisning och råd.

Tillsammans lägger vi upp arbetsrutinerna efter dina behov. Jag har kontor i centrala Uddevalla men arbetar även på plats hos kunder som önskar det. 

Återigen, välkommen! Jag ser fram emot att stötta dig i ditt företagande!

Anita Lindqvist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Auktoriserad redovisningskonsult